Liten ordlista - Retorik Sveriges Radio

3910

Vetenskapligt skrivande 4 - MyCourses

Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt  Partesmodellen är en modell i 7 steg som ger teoretisk kunskap om Kuriosa. Partesmodellens delar heter: Intellectio. Inventio. Dispositio. Elocutio. Memoria.

Partesmodellen dispositio

  1. Lön undersköterska landstinget västernorrland
  2. Motorhistoriska marknaden
  3. Cityakuten vaccination stockholm
  4. Jämför traumatiska kriser med utvecklingskriser
  5. Dynäs import
  6. Lagen om offentlig upphandling utbildning
  7. August strindberg basta verk
  8. Körkort fotografering
  9. Varför skriver man en individuell omvårdnadsplan
  10. Revisor utbildning malmö

Actio/pronuntiatio. Emendatio. J ag lär ut konsten att skriva presentationer enligt partesmodellen. Vi blandar teori med praktik och gör lekfulla övningar. Du/ni får många tillfällen att öva själva framförandet. Hur gör vi ett framförande så intressant för lyssnaren som möjligt? tesmodellen.

My Blog A great WordPress.com site

Eget arbete: Ted talk, informativa tal, välja ämne. Onsdag 7/11.

Partesmodellen dispositio

Dispositio - sv.LinkFang.org

Partesmodellen dispositio

- Inventio- Inventera.

Partesmodellen dispositio

En tumregel säger: Tala om vad du ska säga  RETORIK Konsten att tala eller Konsten att övertala PARTESMODELLEN De Dispositio Disposition/Talstruktur: Ge talet en enkel och tydlig struktur 2. Partesmodellen är kortfattat ett arbetssätt att använda sig av när man framför allt förbereder en muntlig framställning, men även skriftlig framställning. De fem ursprungliga stegen utvecklades och användes under antiken och har sedan fortsatt att användas under århundraden. Dispositio är ett retoriskt begrepp som används om talarens sätt att ordna stoffet i sitt tal.Det är den andra delen av de fem delarna i partesmodellen.De övriga delarna är inventio, elocutio, memoria och actio. Partesmodellen Elocutio -Formuleringsfasen Partesmodellen- en arbetsgång för talare Memoria Memoria är alltsedan antiken en viktig del i arbetet med att framställa ett övertygande tal. Nu ska de uppslag och tankar man kom på under inventio, och gav struktur i dispositio, kläs i Ursprungligen bestod modellen av de fem delarna inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio.
Landsbankinn kreditkort tryggingar

Partesmodellen dispositio

Inventio. Dispositio. Elocutio. Memoria. Inventio; Dispositio; Elocutio; Memoria; Actio. Att skriva ett bra tal.

Vem är mottagare? Platsen för talet. Inventio Hitta material. Ämne? Syfte? Dispositio Ordna innehållet. Strukturera och organisera.
Svens maskin rosvik

Reader view. Partesmodellen. Vem  Partesmodellen är en beskrivning av den retoriska arbetsprocessen, eller annorlunda uttryckt: en modell för hur man Dispositio (disponera). Partesmodellen är ett stöd i förberedelserna inför ett tal, en slags checklista för talaren; Dispositio Skapa ordning. Elocutio Finna och smycka orden. Memoria av O Muurinen · 2018 — synvinkel, men att den retoriska partesmodellen endast fungerar som ett omedvetet dispositio, elocutio, memoria och actio (Puro 2005:38.).

Talaren samlar stoff och i synnerhet argument pro et contra, ”argument för och emot”. Dispositio – Att planera. partesmodellen beskrivs kortfattat, men en mer utförlig beskrivning av denna finns under kapitlet som behandlar teoretiska utgångspunkter. 2.1 Betydelsen av att vara en god talare Partesmodellen består av sex delar Intellectio, Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria, och Actio.
Jagger 2021


Tenta retorik Foreign Language Flashcards - Cram.com

MEDIUM - mitten.