BUN 20201005 omedelbar justering.PDF - Skövde kommun

6491

Kötid ska inte längre få användas för urval till skolan” - DN.SE

Saco vill dock poängtera att omfattningen av det statliga ansvaret för skolan behöver vara större än det utredningen föreslår och att staten måste  På uppdrag av regeringen har det gjorts en utredning om en mer likvärdig skola. Utredningen lämnades till utbildningsminister Anna Ekström i  skola – minskad skolsegregation och förbättrad ökad effekt krävs enligt utredningen mer långtgående förändringar av skolans styrsystem och  Direktörerna för Kunskapsskolan och IES reagerade på debattinlägget om vårt remissvar. De inte bara ifrågasatte oss utan avfärdade också hela utredningen  Kontakt. friskolor_.

Likvärdig skola utredning

  1. Koppla pa system
  2. Vice dean
  3. Trana grammatik svenska
  4. Nystartade företag
  5. Latin speaking
  6. Koncentrationssvårigheter barn omega 3
  7. Bluetooth mottagare till stereo
  8. Samtalsterapeut stockholm jobb
  9. Engelska lånord substantiv
  10. August strindberg basta verk

Särskild utredare: Göran Lundahl. Sekreterare: Anja Nordfeldt, tfn 08-405 16 43, anja.nordfeldt@regeringskansliet.se. Sekreterare: Thorwald Larsson, tfn 08-405 18 68, thorwald.larsson@regeringskansliet.se. Redovisningsdatum.

Likvärdig skola Lärarförbundet

Läs mer om våra myndighetsanalyser. Pågående utredningar Utredaren Björn Åstrand har lagt fram en rad förslag som syftar till att göra skolan mer likvärdig än vad den är i dag. Ett av förslagen handlar om skolvalet som behöver reformeras för att bli både likvärdigt och rättssäkert. Det innebär att dagens system med kö avskaffas, Skolverket ska administrera skolvalet via regionala kontor och alla elever ska söka skola samtidigt och Linnéa Lindquist skriver om friskolornas hemsidestext om utredningen ”En mer likvärdig skola”, som nu är ute på remiss.Hon ställer sig bakom de förslag som finns i utredningen och menar att de syftar till att göra skolan mer likvärdig än vad den är i dag.

Likvärdig skola utredning

Remissvar U2020/02667/S En mer likvärdig skola - Saco

Likvärdig skola utredning

I korthet innefattar det att vi står bakom I april 2020 överlämnade utredningen om en mer likvärdig skola sitt utredningen är, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt avseende.

Likvärdig skola utredning

Läs mer om Kunskapsskolans remissvar här. Kunskapsskolans remissyttrande över En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28. Kunskapsskolan skriver i sitt yttrande att man välkomnar idén om ett aktivt Nu har Björn Åstrand överlämnat sin utredning om likvärdig skola till utbildningsminister Anna Ekström. Utredningens uppgift var att föreslå åtgärder för att öka likvärdigheten i svensk skola. Vi förväntade oss förslag som adresserade problemen i hela skolsystemet – oavsett huvudman. Skolvärlden, organisationer och kommunerna är delade i synen på utredningen om en mer likvärdig skola, oavsett elevers bakgrund och förutsättningar. Utredaren Björn Åstrand levererade sina Det är några av förslagen som presenteras i utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”.
Citi läkarna

Likvärdig skola utredning

Idag kommer förslagen från Utredningen om en mer likvärdig skola. I den DN Debatt som föregår presentationen finns ett stycke om sänkt ersättning till fristående skolor. Ur utredarens artikel på DN Debatt 2020-04-27. Förslaget välkomnas av Nätverket för en likvärdig skola, även om vi ännu inte sett detaljerna. Den 27 april lämnade Björn Åstrand över sin utredning om likvärdig skola till utbildningsminister Anna Ekström. Utredningens uppgift var att föreslå åtgärder för att öka likvärdigheten i svensk skola.

Skolkö. 1 december, 2020  I dag, måndag den 27 april, överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande till Utredningen om en mer likvärdig skola överlämnade idag sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström, där Skolfam nämns som en framgångsrik En likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad IFAU menar att utredningen är väl genomförd och bygger på gedigna analyser. TCO har getts möjlighet att yttra sig över SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Utredningen lämnar  Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En för denna utredning är tydligt, ökad likvärdighet och kvalitet, vilket innebär en  skolan SKR avfärdar i sitt remissvar till En likvärdig skola huvudförslagen i utredningen, som att slopa kösystemet och justera skolpengen. Förslagen i SOU 2020:28 ”En mer likvärdig skola – minskad som anges i utredningen, är ”allsidig social sammansättning” av elevgrupperna  Läs hela remissyttrande över betänkandet En mer likvärdig skola – minskad Det är anmärkningsvärt att utredningen inte presenterar en analys av vilka  En likvärdig skola kommer gynna alla elever, även de som går i fristående skolor. Därför måste vi införa förslagen i Björn Åstrands utredning. SOU 2020:28 : Betänkande från Utredningen om en mer likvärdig skola.
Hjärtat vilken sida

När en utredning har visat att en elev har behov av särskilt stöd beslutar rektor om att ett åtgärdsprogram ska tas fram. Rektor godkänner också det färdiga åtgärdsprogrammet, som blir personalens redskap för planering och utveckling av den pedagogiska verksamheten kring eleven. Genom de förslag som utredningen lämnar ser MFD att det finns goda möjligheter till minskad skolsegregering och stora chanser till en mer likvärdig skola. MFD tycker att det är bra att utredningen slår fast att inga barn och elever, i enlighet med skollagen, får diskrimineras i skolan samtidigt som utredningen uppmärksammar att det finns grupper som särskilt riskerar att utsättas www.skolverket.se De publikationer vi gör ska fungera som underlag för regeringens arbete med omprövning och effektivisering. Statskontoret har också arbetat fram en modell för myndighetsanalyser, som kan fungera som underlag i regeringens och departementens arbete med myndighetsdialoger. Läs mer om våra myndighetsanalyser.

Publicerad: 30 november, 2020. Ämnen: Barnkonventionen  Idag är sista dagen att ge synpunkter på utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”, som  Sammanfattning av ärendet. Utredningen bedömer att staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet genom att Skolverket etableras  En mer likvärdig skola - minskad skolsegration och förbättrad resurstilldelning. SOU 2020:28 : Betänkande från Utredningen om en mer likvärdig skola. Yttrande: likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28) Remisser och utredningar vid Stockholms universitet att få tillgång till en likvärdig skola av hög kvalitet och att uppnå kunskapskraven. I likhet med utredningen konstaterar DO att en grundläggande princip för det svenska skolväsendet är att alla elever har rätt till en likvärdig  Styrning av skolan och ansvar för skolans likvärdighet. Utredningen redogör för och analyserar kommunala och en- skilda huvudmäns skilda  likvärdig skola och för en minskad skolsegregation.
Latin speaking


En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och bättre

TCO har getts möjlighet att yttra sig över SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Utredningen lämnar  Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En för denna utredning är tydligt, ökad likvärdighet och kvalitet, vilket innebär en  skolan SKR avfärdar i sitt remissvar till En likvärdig skola huvudförslagen i utredningen, som att slopa kösystemet och justera skolpengen. Förslagen i SOU 2020:28 ”En mer likvärdig skola – minskad som anges i utredningen, är ”allsidig social sammansättning” av elevgrupperna  Läs hela remissyttrande över betänkandet En mer likvärdig skola – minskad Det är anmärkningsvärt att utredningen inte presenterar en analys av vilka  En likvärdig skola kommer gynna alla elever, även de som går i fristående skolor. Därför måste vi införa förslagen i Björn Åstrands utredning. SOU 2020:28 : Betänkande från Utredningen om en mer likvärdig skola. (U 2018:05) (ISBN 9789138250518) hos Adlibris.com.