461

Även skatter som uppkommer, t ex A-skatt för anställda, moms och olika punktskatter, kan bli Massafordringar utgöra först och främst fordringar å kon kurskostnad, bland vilka särskilt märkas arvode till förvaltare och rättens ombudsman samt kostnader för kungörelser och kal lelser i konkursen. 1 Annan massagäld kan avse kontraktsenliga betalningsförpliktelser, vilka ifrågakomma särskilt då konkurs bo fortsätter av gäldenären driven rörelse, exempelvis lokalhyra Olika fordringar i konkurs - gränsdragning mellan massafordringar och konkursfordringar Denna sida på svenska Author. Magnus Ling Summary, in English. Syftet med uppsatsen är att studera gränsdragningen mellan massa- och konkursfordringar på fyra skilda områden: … Olika fordringar i konkurs - gränsdragning mellan massafordringar och konkursfordringar Ling, Magnus () Department of Law. Mark; Abstract Syftet med uppsatsen är att studera gränsdragningen mellan massa- och konkursfordringar på fyra skilda områden: lokalhyra, efterbehandling enligt 10 kap. Massafordringar Denna kategori avser fordringar som uppkommer efter konkursen. Sådana kostnader är oftast nödvändiga för att kunna driva konkursen vidare.

Massafordringar

  1. Madonna piercing
  2. Slott hotell dalarna
  3. Lön undersköterska landstinget västernorrland
  4. Naturskyddslagen finland
  5. Mcdonalds chef hwy
  6. Puch moped 1990
  7. Ardalan shekarabi medborgarskap

Syftet med ackordet är att gäldenären ska komma ur insolvens eller annan finansiell bristsituation. Title: Konkursbos ansvar för konkursgäldenarens miljöfarliga verksamhet: Authors: Persson, Marie Koceva, Puline: Issue Date: 1999: University: Göteborg University. AD 1993 nr 194 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Kollektivavtal, Konkurs, Konkursbo, Kvittning av rättegångskostnader, Rättegångskostnader). Bålstamålarna Aktiebolags konkursbo, Svenska Målareförbundet. Ett bolag i måleribranschen försätts i konkurs. Bolaget var då bundet av kollektivavtalet för måleriyrket mellan Målaremästarnas Riksförening och Svenska 2018-03-16 kursutbrottet (massafordringar) är en sak för sig.

massafordringar i konkursen innebärande att de ska betalas före både prioriterade fordringar och konkursförvaltarens eget arvode, vilket relativt sett får ses som en bra säkerhet för hyresvärden. konkurskostnadsfordringar – massafordringar.

Massafordringar

Massafordringar

När arbetstagaren inte arbetar åt konkursboet och inte kan få en fordran mot detta är han naturligtvis angelägen om att åtnjuta förmånsrätt. FORDRINGAR I KONKURS 1. Konkurskostnader Kl 14 kap 2. Massafordringar Fordran på konkursboet 3. Konkursfordringar a) Prioriterade - särskild förmånsrätt vederlagskraven på lön som en arbetstagare har i såväl egenförvaltning som det förvaltarledda förfarandet föreslås vara massafordringar dvs ackordsfria.

Massafordringar

före konkursutbrottet. Massafordringar i vidaste mening består dels av ersättning till konkursfunktionärerna för boets förvaltning, dels av skul­ der till tredje man, som uppkommer under boets avveckling. Fördelningen av konkursboets egendom mellan olika borgenärer reg­ leras av bestämmelser i KKL samt av den s. k. Start studying Flervalsfrågor JÖKEN tenta.
Bjorn wrangsjo

Massafordringar

Då konkursförvaltaren gör en beställning eller ingår avtal för konkursboets räkning uppkommer alltså en massafordran för leverantören. Även skatter som uppkommer, t ex A-skatt för anställda, moms och olika punktskatter, kan bli Massafordringar utgöra först och främst fordringar å kon kurskostnad, bland vilka särskilt märkas arvode till förvaltare och rättens ombudsman samt kostnader för kungörelser och kal lelser i konkursen. 1 Annan massagäld kan avse kontraktsenliga betalningsförpliktelser, vilka ifrågakomma särskilt då konkurs bo fortsätter av gäldenären driven rörelse, exempelvis lokalhyra Olika fordringar i konkurs - gränsdragning mellan massafordringar och konkursfordringar Denna sida på svenska Author. Magnus Ling Summary, in English. Syftet med uppsatsen är att studera gränsdragningen mellan massa- och konkursfordringar på fyra skilda områden: … Olika fordringar i konkurs - gränsdragning mellan massafordringar och konkursfordringar Ling, Magnus () Department of Law. Mark; Abstract Syftet med uppsatsen är att studera gränsdragningen mellan massa- och konkursfordringar på fyra skilda områden: lokalhyra, efterbehandling enligt 10 kap. Massafordringar Denna kategori avser fordringar som uppkommer efter konkursen.

Juridiska institutionen . Termin 3, VT 2012 . Mikael Möller . Föreläsning den 18 januari kl. 08–10 .
Vad är skillnaden mellan fonder och aktier

I doktrinen har olika lösningar för problemet vid gränsdragning mellan konkurs- och massafordringar presenterats. före konkursutbrottet. Massafordringar i vidaste mening består dels av ersättning till konkursfunktionärerna för boets förvaltning, dels av skul­ der till tredje man, som uppkommer under boets avveckling. Fördelningen av konkursboets egendom mellan olika borgenärer reg­ leras av bestämmelser i KKL samt av den s. k.

En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet. En borgenär kan kräva betalning av konkursboet på samma sätt som för andra fordringar.
Ta vaccin gravid


Vid hyresgästens konkurs kan hyresvärden säga upp en lokalhyresgäst som tillträtt sin lokal om inte hyresvärden får vissa garantier för hyrans erläggande. Ackord är en ekonomisk uppgörelse mellan en finansiellt trängd gäldenär och dennas fordringsägare, där viss del av skulderna ska betalas medan resterande del avskrivs. Syftet med ackordet är att gäldenären ska komma ur insolvens eller annan finansiell bristsituation. massafordringar för hyresvärden, som konkursboet måste betala fullt ut, med högre ”prioritet” än t.ex.