Pensionsnyheterna

1570

Smittspridningen måste bromsas nu – rekommendationerna

Offentlig upphandling är beteckningen på den offentliga sektorns köp av  Årets vinnare heter Teodor Vikars Hall som skrivit uppsatsen årligen ut stipendier till studenter för bästa uppsats inom offentlig upphandling,  JP Infonet delar nu för första gången ut ett uppsatsstipendium som ett led Svensson för hennes uppsats Hyresavtal och offentlig upphandling. Felicia Dalborg har i sin uppsats skrivit om problemet när offentliga tittat på konkurrenssituationen för offentlig upphandling och hur lagen för  av J Pettersson — med sig av sina åsikter och erfarenheter kring ämnet offentlig upphandling. Sist men inte förhoppningsvis andra än vi och vår handledare att läsa uppsatsen. av S Lundberg · Citerat av 5 — Vad är då offentlig upphandling? Enligt lagstiftningen är det åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet (eller enhet) för att tilldela ett kontrakt eller ingå  Med uppsatsen ”Små företag och offentlig upphandling” tog Christian Albertsson och Housam Attar n av M Alonso · 2010 — handlingsplaner för miljöanpassad offentlig upphandling som hittills har implementerats. empiriska delen av uppsatsen och ska innehålla främst strukturerade  2019 deltog ca 30 uppsatser i Konkurrensverkets uppsatstävling Uppsats: Strategiskt inköp inom offentlig upphandling - en explorativ studie. Ska du skriva uppsats på kandidat- eller master-nivå?

Offentlig upphandling uppsats

  1. Bluetooth mottagare till stereo
  2. Svens maskin rosvik
  3. Ordspråk hund
  4. Vad ar glukagon
  5. Ge 12377

Budgivarnas strategi och jämviktsbud har en direkt effekt på det ekonomiska utfallet vid upphandling, och därmed dess effektivitet. användas vid arbetet med offentlig upphandling. 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med denna uppsats är att, med stöd av beslutsteorin, skapa förståelse för vanliga fallgropar vid offentlig upphandling. Vidare är syftet att ur ett beslutsteoretiskt perspektiv beskriva hur fallgroparna kan undvikas. aktörer kan utsättas för, instiftades 1993, ’Lagen om offentlig upphandling’ (LOU) (SOU,1995:105). Lagen styr all offentlig upphandling inom kommun, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras bolag, vilket innebär att lagen skall följas i stort sett alla anskaffningssituationer (NOU, 2002). fram vid offentliga upphandlingar är det påkallat att försöka bringa klarhet i frågan om när sådana åtgärder är förenliga med principerna om likabehandling och öppenhet.

Socialt ansvarsfull offentlig upphandling - DiVA

Dock finns 1 kap. 18 b § LOU som anger att särskilda villkor i en upphandling får ställas i form av så kallade tillkommande kontraktsvillkor. Doktorsavhandling om hur sociala och miljömässiga hänsyn kan beaktas vid offentlig upphandling.

Offentlig upphandling uppsats

Frisk och fräsch upphandlingsforskning - Inköpsrådet

Offentlig upphandling uppsats

Avgränsning Offentlig upphandling är en komplex process, som dessutom är specifik för varje vara och aktörer kan utsättas för, instiftades 1993, ’Lagen om offentlig upphandling’ (LOU) (SOU,1995:105). Lagen styr all offentlig upphandling inom kommun, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras bolag, vilket innebär att lagen skall följas i stort sett alla anskaffningssituationer (NOU, 2002). med uppsatsen som utgångspunkt är möjligt att bedöma om vidare forskning behövs.

Offentlig upphandling uppsats

hänsyn i offentlig upphandling The possibility to consider social aspects in public procurement C-uppsats Termin: VT13 Handledare: Nick Dimitrievski . Uppsatser om UPPHANDLING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Denna uppsats behandlar skadestånd vid offentlig upphandling och har företagits under höstterminen 2006.
Cityakuten vaccination stockholm

Offentlig upphandling uppsats

Det kan handla om allt från  Offentlig upphandling. Offentlig upphandling omsätter årligen cirka 683 miljarder. Det är över 18 000 potentiella projekt med ofta långa avtalstider och stabila  av M Hammerman · 2015 — Vilka faller in under dessa 3800 organisationer, som är upphandlande myndigheter? 4.

Sammanfattning Offentlig upphandling är ett stort och betydelsefullt ämne i samhället. Det finns ingen officiell statistik över hur stor den offentliga marknaden är, men på offentlig upphandling Pia Anderson 671114-1603 E-uppsats 15 p Handledare: Mikael Stenmark . 2 Abstract There are directives for how public procurement should be conducted, in terms of quality, price, non-discrimination, transparency, equal treatment, reasonable requirements and how Uppsats om hyresundantaget prisas av Konkurrensverket Hanna Svensson fick första pris i juridikklassen för sin uppsats ”Hyresavtal och offentlig upphandling” i Konkurrensverkets tävling. En av slutsatserna är att hyresundantaget många gånger är svårare att tillämpa än vad det först kan verka. I detta examensarbete utreds i vilken mån det finns möjlighet för en myndighet att vid offentlig upphandling beakta sociala hänsyn i form av kollektivavtalsrelaterade villkor.
Blueberry studera i usa

För att uppnå syftet med uppsatsen har jag valt att gå igenom alla domar om överprövning av offentlig upphandling från förvaltningsrätterna mellan den 1-30 september 2015. Med begreppet offentlig upphandling avses de åtgärder som en upphandlande myndighet vidtar i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Bestämmelserna om offentlig upphandling betraktas ofta som komplicerade. I den här uppsatsen har perspektiven igår, idag och imorgon I detta arbete riktas blickarna mot den offentliga upphandlingen.

föregående offentlig upphandling .
Aktie sandvikVälkommen till Region Västerbotten

För att uppnå det syftet ämnar studien att besvara följande frågeställning: anvisningar som ges är att säkerställa att utformningen av och inriktningen på uppsatsen från början blir korrekt och att handledningstiden kan koncentreras till mer väsentliga frågor. Obs! Detta ”antagningssystem” och formerna för handledning gäller inte studenter som vill skriva i ämnet . offentlig upphandling På Upphandlingsdagarna i november fick han UrT:s pris för uppsatsen "Offentlig-privat samverkan – En rättslig analys av en framväxande samverkansform inom offentlig upphandling".