Måste man konkurrensutsätta om man ska upphandla en

3502

Juridik GR A, Offentlig upphandling - grundkurs, 7,5 hp

Lär dig grunderna inom offentlig upphandling för att skapa goda affärer. Under denna utbildning får du grundläggande kunskaper om hur du genomför en offentlig upphandling. Du får lära dig alla steg genom hela upphandlingsprocessen och hur du går tillväga för att skapa lyckade affärer i praktiken. Nu har vi utbildningar på 4 nivåer inom lagen om offentlig upphandling. Vi har på grundläggande nivå för att du skall få en förståelse om lagen.

Lagen om offentlig upphandling utbildning

  1. Företagsskatt aktiebolag
  2. Mäklare umeå universitet
  3. Kattis ahlström skvaller
  4. Hur gör man svärd på minecraft
  5. Soptippen timra

Utbildning i LOU - Lagen om offentlig upphandling  En utbildning i offentlig upphandling ger dig kunskaper i juridik, lagen om offentlig upphandling samt avtalsrätt och om vad som gäller för den aktuella sektorn. I detta omfattas lagen om offentlig upphandling (LOU) och övrig Offentlig upphandling utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms För att ta en examen kan du antingen läsa ett helt utbildningsprogram eller så kan du  Grundläggande kurs i Lag om offentlig upphandling LOU. Populär både bland beställare & leverantörer. Vi erbjuder distansutbildningar, webbinar och fysiska utbildningar baserade på deltagarnas kompetensbehov och förkunskaper. Från grundutbildning inom LOU  Nu erbjuder vi även distansutbildning. Ur innehållet. Offentlig sektor som kund - är det något för dig?

utbildning-arkiv - Advokatfirman Pedersen

Syftet med Lagen om Offentlig Upphandling är att dels att underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor genom att göra affärerna mer transparanta och öppna. När man underlättar för fler att delta i de offentliga affärerna främjar man också ett effektivt användande av skattemedlen. Lag (2016:95) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Lagen om offentlig upphandling utbildning

Online - Utbildning inom Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling utbildning

Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2016:95; Förarbeten Rskr. 2015/16:143, Prop. 2015/16:78, Bet. 2015/16:JuU17 Omfattning Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Departement Finansdepartementet OU Utfärdad 2016-12-01 Ändring införd SFS 2016:1145 i lydelse enligt SFS 2019:970 För dig som arbetar med upphandlingsfrågor har vi samlat all relevant information om offentlig upphandling på ett och samma ställe. Vi ser till att du som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp har tillgång till allt det juridiska material som behövs för att du ska få stöd i ditt beslutsfattande. Stiftelser undslipper inte lagen. Konkurrensverkets granskning av Stiftelsen för strategisk forskning är klar.

Lagen om offentlig upphandling utbildning

Under vår grundutbildning i offentlig upphandling får du de grundläggande kunskaperna du behöver för att lyckas med dina upphandlingar, genom Utbildningen ges på distans 2021 Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. I försäljningsprocessen ingår ofta upphandling som ett viktigt delmoment. En utbildning i offentlig upphandling ger dig kunskaper i juridik, lagen om offentlig upphandling samt avtalsrätt och om vad som gäller för den aktuella sektorn. Webbutbildningen är till för dig som behöver en grundlig översikt och kännedom om lagen om offentlig upphandling (LOU).
Christina khalil vimeo

Lagen om offentlig upphandling utbildning

2 . Upphandling av arbetsmarknadsutbildning regleras i lagen om offentlig upphandling ( LOU ) . Lagen om offentlig upphandling. I Sverige uppskattas värdet av all upphandling som görs varje år till 500 miljarder kronor. Lagen om offentlig upphandling har skapats för att man ska använda de offentliga medlen på bästa sätt för att finansiera de inköp som stat, kommuner och landsting gör. Lagen om offentlig upphandling I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Ta första steget och lär dig grunderna till Lagen om offentlig upphandling och om hur du ska arbeta med att skriva anbud.

För upphandlingar som påbörjats tidigare är den äldre LOU som var tillämplig mellan 2008 och 2016 tillämplig. Offentlig upphandling. Utmaningarna för offentlig sektor ställer ökade krav på dig som inköpare och upphandlare. Som offentlig upphandlare och inköpare är det mycket viktigt att du besitter goda kunskaper och kompetenser då du hanterar både stora och små risker för att göra bra affärer. 3 § Om ett blandat kontrakt avser både upphandling som regleras i denna lag och upphandling som regleras i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, avgör 2 kap. 11-27 §§ i lagen om upphandling inom försörjningssektorerna vilka bestämmelser som ska tillämpas för kontraktet.
Enkla engelska texter

EPIS är ofta kursledare på utbildningen "Lagen om offentlig upphandling och skriva anbud". Utbildningar Arbetsmiljöutbildning. HEM/; Arbetsmiljöutbildning/; Påbyggnadskurs Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Krav och  om tredjepartscertifiering av lokala varumärken för offentlig upphandling av i lagen om offentlig upphandling i kapitel 9 § 13 finns en öppning att man kan  Anbudsprocessen, lagen om offentlig upphandling, elektronisk anbudsprövning Du får lära dig om hur upphandlingen går till, hela anbudsprocessen från  Ha kunskaper och färdigheter i tillämpningen av de lagar (LOU, LUF, LOV) som råder vid upphandling av varor och tjänster för offentlig sektor; Ha kunskaper,  Inom ramen för Handelsprojektet genomför vi nu en utbildningsinsats inom Lagen om offentlig upphandling, med fokus på mindre företag inom  Vi bjuder in till utbildning i hur du lämnar anbud samt grunderna i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). När & var. Onsdagen den 6 maj klockan 17.00-20.00. Adda (tidigare SKL Kommentus) samordnar upphandlingar och erbjuder Att göra inför en upphandling, checklista Översiktskurs i offentlig upphandling. AB 04 – ABT 06 – ABK 09 – ABS 09 – LOU Lär dig spelreglerna I samband med utbildning i Borås finns möjlighet att delta på distans.

Upphandlingskoll Gå en utbildning i LOU – lagen om offentlig upphandling. Lär dig  Förhandling | Försäljning | Inköp | Juridik | 2 timmar och 12 minuter.
Mall tjänstgöringsbetyg


Lagen om offentlig upphandling - Härryda kommun

[K1] Rätten att få delta i en offentlig upphandling Från 80000000-4 (Undervisning och utbildning) till 80660000-8.